LEDEN VAN VERDIENSTEN


IN MEMORIAM
Piet Groenewoud
1957 - 2020

  Piet Groenewoud was samen met zijn echtgenote Yvonne vanaf 1993, de laatste eigenaren van de "de Oude Molen".
  Op initiatief van Piet werd in 2000 "stichting de Oudemolen" opgericht.
  Hiervoor heeft hij veel contact gehad met medewerkers van de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed en de vereniging West Brabantse Molens.
  Piet heeft gedaan gekregen dat de molen op de monumentenlijst is geplaatst, waardoor de restauratie van de molen mogelijk werd gemaakt.
  Zijn inspanningen zijn niet voor niets geweest, daar het resultaat er mag zijn.
  Adriaan (Arjaan) de Vos. (eerste vrijwillig molenaar van "De Oudemolen" )


  In zijn vakanties en vrije dagen maakte Adriaan al foto's van de molens in Nederland, Duitsland en België.
  Dit was bekend bij de Heemkundige Kring, waar hij lid van was.
  Toen men daar te horen kreeg dat men de molen te Oudemolen wilde gaan restaureren werd aan Adriaan gevraagd of hij, gelet op zijn intresse in molens, wilde meewerken.
  Dit was niet tegen dovenmans oren gezegd en na de oprichting van de Stichting en zijn technische inzichten, werd hij al gauw de bouwnestor.
  Hij kon dit heel goed omdat hij ook beschikte over foto's van de molen.
  Als pensionaris had hij daarvoor ook de tijd en was de rechterhand van de molenmaker.
  Ook kwam de vraag wie er dan met de molen moest gaan draaien. Dit was ook snel opgelost en in 2007 haalde hij het certificaat "vrijwillig molenaar" van de Hollandse Molen.
  Menig molenaar heeft bij Adriaan stage gelopen om het vak te leren.
  Na 20 jaar met veel passie en tomeloze inzet, gaf hij in juni te kennen, mede om gezondheids redenen, te stoppen als molenaar van de "Oude Molen"