GESCHIEDENIS  VAN  DE  MOLEN
(klik op een foto voor een vergroting.)

 • Maandag 17 juli 2000 werd "de Stichting De oude molen" opgericht en volgde de overdracht aan de speciaal voor de molen
  opgericht stichtingsbestuur, dat uit 6 personen betond, te weten:

  • Adriaan de Vos
  • Rene van Wendel de Joode
  • Christy van Wendel de Joode
  • Piet Groenewoud
  • Yvonne Groenewoud
  • Rob van der Sloot

  Doel van de stichting is:
  Het verkrijgen en in stand houden en herstellen van beschermde monumenten als bedoeld in de monumentenwet 1988, meer speciaal het verkrijgen en in stand houden en herstellen van molens en daarbij behorende molenhuizen en verdere opstallen en aanhorigheden die geheel of gedeeltelijk zijn aangemerkt als beschermd monument als bedoeld in de Monumentenwet en daaronder begrepen de te Oude Molen, gemeente Moerdijk gelegen molen, en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.
  De stichting is verder aangemerkt als rechtspersoon als bedoeld in artikel 17, tweede lid, onder c, van het besluit rijkssubsidiering restauratie monumenten 1997 (staatsblad 1997, nr. 145).
  Hiertoe is in de statuten bepaald dat:
  voor wijziging van de statutaire bepalingen voorafgaande goedkeuring vereist is van de Minister belast met Monumentenzaken. in een artikel betreffende ontbinding en vereffening is vastgelegd dat een eventueel batig saldo uitsluitend ten goede moet komen aan een rechtspersoon, die eveneens binnen de monumentenzorg werkzaam is op het terrein van de instandhouding van monumenten.

  De Molen werd later op 19-10-2000 voor het symbolische bedrag van ƒ1,= verkocht aan de stichting
  Zowel de oprichting van de stichting als de verkoop zijn kosteloos en naar ieders tevredenheid verzorgd door Notaris Cornelissens te Fijnaart.

 • Zaterdag 3 November 2001 (bericht in de "Molenwereld")
  • Start restauratie korenmolen Oudemolen.
   De in 1846 gebouwde korenmolen te Oude Molen, ten gemeente Fijnaart, nu Moerdijk, werd in 1967 onttakeld door molenmaker Piet van Beek uit Rijnsaterwoude.
   Met moleneigenaar De Lint was afgesproken dat de onttakeling met gesloten beurzen zou geschieden.
   Zo nam Van Beek al het binnenwerk, inclusief het bovenwiel mee en bleef in Oudemolen een kale romp met kap staan. (Kan iemand ons inlichten over de lot gevallen van deze onderdelen ?)
   ---- Geesina ( genoemd naar de echtgenote van de mulder) in Groenekan (gem.De Bilt Prov.Utrecht.) na een lange tijd van stilstand en verval werd in 1968 de molen hersteld door molenmaker Piet van Beek uit Rijnsaterwoude zo kwamen er nieuwe roede en het gaande werk, dat kennelijk inmiddels in matige staat verkeerde, werd deels ver-vangen door wielen uit de in 1967 door Van Beek onttakelde molen te Oudemolen, gem Fijnaart (N.B.) in ieder geval spoorwiel en steenschijf, maar mogelijk ook het boven-wiel. ---- • Start restauratie november 2001
  • Op zaterdag 3 november heeft de officiële start van de restauratie plaatsgevonden.
   De kap van de molen is met een ( gesponsorde ) kraan van de Firma Heeren op de grond gezet en vervangen door een tijdelijk noodkap.
   Vervolgens zal dan i.v.m. de naderende winter op zijn vroegst in het komende voorjaar de molen "in de steigers" gaan voor een grondige opknapbeurt van het metselwerk, waarna de rest volgt. wordt vervolgd dus.


  Sinds de start van onze website stond op deze pagina altijd

  "We hopen hier binnenkort de eerste werkzaamheden te kunnen melden",
  maar gelukkig kan deze zin nu voorgoed de prullenbak in !!

  • Het KNMI had de winter voor ons tot na zaterdag 3 november uitgesteld en dus kon bij prachtig windstil weer een begin gemaakt worden met de restauratie.
   Nadat het officiële startschot middels een korte toespraak door bestuurslid Rene van Wendel was gegeven, werd in aanwezigheid van o.a. buurtbewoners, passanten, pers en genodigden waaronder vele donateurs en 2 leden van ons "comité van aanbeveling", te weten de heren H.W. den Duijn en F. Sneep, met een door de Firma Heeren gesponsorde kraan de oude kap in delen van de romp gehaald en vervolgens vervangen door een tijdelijke "noodkap".
   "In delen", want gezien de staat van de kap leek het de molenmaker beter om spanten en as eerst apart te verwijderen.
   Met de enorme en splinternieuwe kraan (we dachten even dat hij speciaal voor ons gekocht was) werd de klus eenvoudig geklaard en daarmee de eerste fase van de restauratie succesvol afgerond.