RESTAURATIE  VAN  DE  MOLEN
(Alle eerdere berichten over de restauratie zoals die in de afgelopen jaren zijn geplaatst - incl. veel foto's)

De restauratie is uitgevoerd door John De Jongh molenbouw uit veldhoven

De restauratie werd ondersteund door onderstaand Comité van aanbeveling

oud-commissaris der koningin prov. Brabant - Mr. F.J.M. Houben    
Oud-burgemeester gem. Moerdijk - Dhr. H.W. den Duijn    
oud-gedeputeerde prov. Brabant - Dhr. P. Wagtmans    
Voorzitter heemk. kring Fijnaart en Heijningen - Dhr. F. Sneep    


Inhoud van deze pagina
(klik op de foto naast de tekst voor een foto-serie)
 • november
 • 2001Plaatsen tijdelijke kap.
 • april
 • 2002 Molen in de steigers.
 • Oktober
 • 2002Metselwerk buitenkant romp bijna gereed.
 • Maart
 • 2003Metselwerk buitenkant romp gereed.
 • November
 • 2003Stelling grotendeels voltooid .
 • Januari
 • 2004Aanpak balklagen gestart.
 • Oktober
 • 2004Stelling voltooid .
 • April
 • 2005De nieuwe kap.
 • september
 • 2005Hier nog wat foto's van de laatste activiteiten op vrijdag 2 september 2005.
 • September
 • 2005Nieuwe kap gearriveerd.
 • Oktober
 • 2005Plaatsen van de nieuwe kap.
 • december
 • 2006
 • Mei
 • 2007Steken van de roede
 • Augustus
 • 2007Aanbrengen zelfzwichting
 • Oktober
 • 2008
 • Oktober
 • 2008Heropening van de molen.  - november - 2001 Plaatsen tijdelijke kap -

  Sinds de start van onze website stond op deze pagina altijd
  "We hopen hier binnenkort de eerste werkzaamheden te kunnen melden",
  maar gelukkig kan deze zin nu voorgoed de prullenbak in !!

   Het KNMI had de winter voor ons tot na 3 november uitgesteld en dus kon bij prachtig windstil weer een begin gemaakt worden met de restauratie.
   Nadat het officiele startschot middels een korte toespraak door bestuurslid Rene van Wendel was gegeven, werd in aanwezigheid van o.a. buurtbewoners, passanten, pers en genodigden waaronder vele donateurs en 2 leden van ons "comite van aanbeveling", teweten de heren H.W. den Duijn en F. Sneep, met een door de Firma Heeren gesponsorde kraan de oude kap in delen van de romp gehaald en vervolgens vervangen door een tijdelijke "noodkap".
   "In delen", want gezien de staat van de kap leek het de molenmaker beter om spanten en as eerst apart te verwijderen.
   Met de enorme en splinternieuwe kraan (we dachten even dat hij speciaal voor ons gekocht was) werd de klus eenvoudig geklaard en daarmee de eerste fase van de restauratie succesvol afgerond.

  • Naar boven
   - april - 2002 Molen in de steigers -

   Zoals al gemeld bij de "stand van zaken" staat de romp sinds eind maart in de steigers voor een grondige opknapbeurt van het metselwerk. Zo zal in de komende maanden aan de "regenkant" van de romp naar schatting ca. 100m2 van de buitenste "schil" worden verwijderd en opnieuw gemetseld.
   Verder is door de molenmaker een start gemaakt met een aantal - nu nog minder opvallende - klussen zoals het uithakken van eerder dichtgemetselde gaten, het vervangen van ramen en deuren en allerhande werkzaamheden aan het binnenwerk etc.

   Helaas geen foto's

  • Naar boven
   - Oktober 2002 / maart 2003 Metselwerk buitenkant romp bijna gereed -


   Het metselwerk aan de buitenkant van de molenromp is grotendeels afgerond en begin oktober is het steiger alweer verwijderd. Vooral aan de "regenkant" is een groot aantal vierkante meters van de buitenste "schil" losgehaald en opnieuw gemetseld. Ook aan o.a. de bovenkant van de romp en rond raam -en deuropeningen is veel werk verricht.
   Aan de buitenzijde moet nu alleen het reparatie -en voegwerk van de onderste meters van de romp nog gebeuren.

   De aanpak van de binnenzijde van het metselwerk volgt later.
   Veel - ca. 70% - van het "houtwerk" aan kap, vloeren, kruiwerk, gaande werk etc. zal op de werf van de molenmaker plaatsvinden , waardoor het langere tijd kan lijken of er weinig gebeurt. Het aanbrengen van de stelling (omloop) is het volgende zichtbare wat gaat gebeuren. Of dit nog voor de winter of pas in het komende voorjaar zal zijn is op dit moment nog niet bekend.

  • Naar boven
   - Maart - 2003 Metselwerk buitenkant romp gereed -

   Het plaatsen van de nieuwe stelling (omloop) laat wat langer op zich wachten dan eerder werd verwacht.
   Dit is deels het gevolg van het uitlopen van de reparatie van het metselwerk, maar ook blijkt het verstandig om voor het plaatsen van de stelling eerst nog een aantal andere werkzaamheden uit te voeren.
   Zo zal de ruimte tussen de molenromp en de nog aanwezige vroegere bakkerij worden afgedicht en voorzien van een adequate afwatering. In deze ruimte aan de westkant van de romp verzamelde zich altijd veel regenwater van zowel romp als bakkerij wat uiteraard geen positieve invloed had op het metselwerk van beide bouwsels.
   Verder word o.a goed gekeken naar de aansluiting/oplegging van de stelling aan/op het dak van de bakkerij. Ook dit kan aanleiding zijn voor extra (bouwkundige?) voorzieningen.

  • Naar boven
   - November - 2003 Stelling grotendeels voltooid -


   Zoals op de foto's te zien is, is inmiddels een start gemaakt met het aanbrengen van de stelling. Het vervolg is nu nog even afhankelijk van een oplossing voor de aansluiting/oplegging van de stelling aan/op het dak van de tegen de molen gebouwde vroegere bakkerij. Hierover wordt momenteel nog overlegd met o.a. de RDMZ. Daarnaast moet ook nog een stukje van de naastgelegen schuur worden "aangepast" voordat de stelling voltooid kan worden.
   Ook is het de bedoeling dat in het najaar een start wordt gemaakt met de restauratie van het "binnenwerk", waarbij dan in eerste instantie gedacht moet worden aan de vloeren/balken etc.
   Verder zal zoals eerder gemeld de ruimte tussen de molenromp en de nog aanwezige vroegere bakkerij worden afgedicht en voorzien van een adequate afwatering.

  • Naar boven
   - Januari - 2004 Aanpak balklagen gestart -


   Mede door het weer van de laatste weken is naast het werk aan de stelling nu ook een start gemaakt met het restaureren van de vloeren.
   Na het verwijderen van de vloerdelen is - zoals op bovenstaande foto's te zien - een groot deel van de balklaag van de kapzolder verniewd.
   Deze vloer heeft het meest te lijden gehad van de jarenlange inwerking van vocht en duivenpoep zodat slechts een klein deel van de oorspronkelijke balklaag behouden is gebleven en het complete vloerdek vernieuwd moet worden.
   Dat laatste geld ook voor de daaronder gelegen "luizolder" maar hier kan mogelijk al wat meer van de oorspronkelijke balklaag behouden blijven of worden hergebruikt.

   Van de "lagere" vloeren kan mogelijk een nog groter deel dienst blijven doen, maar dat moet nader onderzoek nog uitwijzen.

  • Naar boven
   - Oktober - 2004 Stelling voltooid -
   **


   Met het voltooien van de stelling, die er wat ons betreft zeer fraai bij ligt, gaat de molen er langzamerhand ook weer steeds meer als molen uitzien.
   De restauratie van de vloeren(zolders) is, zoals op de foto's te zien , gevorderd tot de "maalzolder" (bovenaan begonnen), tenminste voor wat de balklagen betreft want de (meestal nieuwe) vloerdelen worden binnen enkele weken "bezorgd" en uiteraard pas aangebracht als de balklagen gereed zijn.
   Een flink deel van de bestaande balklagen is gelukkig behouden gebleven waardoor de "oude uitstraling" een beetje behouden blijft. Zo kunnen bijvoorbeeld balken met slechte "koppen" worden ingekort om iets meer naar de buitenkant van de molen te worden herplaatst omdat daar nu eenmaal kortere balken nodig zijn.

  • Naar boven
   - April - 2005 De nieuwe kap -

   De restauratie is op dit moment in volle gang.
   Molenmaker De Jongh is in veldhoven bezig met de nieuwe kap die tezijnertijd in delen naar oudemolen zal worden
   gebracht en ter plaatse gemonteerd en vervolgens - waarschijnlijk in de komende zomer - geplaatst.
   De eerste foto's van de kap die al aardig vorm begint te krijgen en waar we als bestuur in ieder geval zeer content mee zijn!
   Zoals op de foto's te zien is, is de zware "basis"constructie van de kap in hoofdlijnen gereed. De volgende zichtbare stap is het maken van de nieuwe spanten en gordingen (nieuw, want de oude spanten bleken te zeer aangetast en dus niet meer te gebruiken) en de verdere afwerking.
   De dakbedekking kan uiteraard pas na de montage in oudemolen worden aangebracht en ook de lange spruit (12 m) wordt dan gemonteerd.
   De oude kap, die nog aanwezig was bij de start van de restauratie, is uiteraard nauwkeurig opgemeten en dient weer als uitgangspunt voor de nieuwe kap.

  • Naar boven
   - Hier nog wat foto's van de laatste activiteiten op vrijdag 2 september 2005 -

  • Naar boven
   - September - 2005 Nieuwe kap gearriveerd -

   De nieuwe kap is, na demontage in de werkplaats van molenbouwer De Jongh in oudemolen gearriveerd.
   Nog op de dag van het transport is de hele basisconstructie , zoals op de foto's te zien, in elkaar gezet.
   De kruivloer, kuip en rollenwagen liggen klaar om één dezer dagen op de romp te worden gehesen.
   Daarvoor word de noodkap even verwijderd en vervolgens weer teruggeplaatst om later definitief plaats te maken voor de nieuwe kap.

   Bestuurslid en toekomstig molenaar Adriaan de Vos is al vele uurtjes met verf en plamuur in de weer geweest om allerlei onderdelen van een kleurtje te voorzien voordat ze naar een hoger niveau verhuizen. Molengroen, molenrood en molengeel zijn momenteel veelgehoorde kreten.

   Inmiddels is de molenmaker bezig met het dakbeschot, wat veel tijd kost omdat onze kap nogal sterke "rondingen" vertoont, iets waar men vaak wel blij mee is, maar wat in ons geval bedenkingen kan oproepen. Wij hebben er het volle vertrouwen in dat het allemaal net zo goed voor elkaar komt als de eerdere onderdelen van de restauratie en ook de molenaars en andere "kenners" die via het geruchtencircuit of via bijv. het "molenprikbord" op bezoek zijn geweest zijn vol lof over hetgeen nu te zien is. "Stukje vakwerk" is een veel gehoorde kreet en mede daarom hebben we er als bestuur volop vertrouwen in dat er binnenkort weer een stukje "oudemolen" in ere is hersteld.

  • Naar boven
   - Oktober - 2005 Het plaatsen van de nieuwe kap -   Hier flink wat foto's van het plaatsen van de nieuwe kap op 29 oktober 2005.
  • Naar boven
   - December 2006 -

   Zoals al gemeld was bij "Stand van zaken" is er afgelopen jaar om diverse redenen minder aan de restauratie gebeurd dan we hadden gehoopt.
   Maar "minder" betekent nog niet "niets" en dus is er wel degelijk het een en ander gebeurd.
   Zo zijn een aantal koppen van vloerbalken aangegoten met epoxy waardoor de balk zelf dan niet vervangen hoeft te worden en het oude aanzicht wat meer in stand blijft. Ook de draagbalk van de koningsspil is op deze manier behouden gebleven.


   Verder zijn er nieuwe luiken en deuren geplaatst.

   Een andere ontwikkeling is het maken van de bijna 24 mtr. lange stalen roeden.
   Deze zijn elders gefabriceerd en zoals de foto's laten zien gaat het dan om heel wat meer dan "een paar aan elkaar gelaste stukken staal".
   Enkele weken geleden zijn ze naar het terrein ven de molenmaker in veldhoeven vervoerd waar ze op dit moment worden "afgebouwd". Dat afbouwen is in ons geval een apart verhaal omdat de binnenroede - net als oorspronkelijk - van zelfzwichting zal worden voorzien. Daarover later meer.   Ook is er - naast het herstellen van balkkoppen - het nodige gebeurd aan de vloeren en wanden, zoals het aanmetselen
   van balkkoppen en ander "klein" metselwerk, het leggen van vloerdelen, en ook nieuwe trappen zijn in de maak.
   Verder heeft onze molenaar Adriaan de Vos alle bouwmarkten op het westelijk halfrond van hun voorraden witkalk afgeholpen en daarmee de binnenkant van de romp onder handen genomen.
   Het resultaat van genoemde zaken is op de volgende foto's te zien.

  • Naar boven
   - Mei 2007 steken van de roede -

   Eindelijk was het dan zover: op woensdag 25 april jl. zijn bij prachtig weer de "roeden gestoken" (voor niet-molen-freaks: de wieken geplaatst).
   Omdat de roeden uit één stuk bestaan (ca. 23 mtr) is bij molenbouwer De Jongh in veldhoven na het volledig "ophekken" het hekwerk van één helft van de roeden weer verwijderd omdat ze - zoals op onderstaande foto te zien - nu eenmaal door de askop gestoken moeten worden.
   Daarna kon het gedemonteerde (genummerde) hekwerk weer worden aangebracht.
   Vanaf dat moment tot op heden is verder gewerkt aan het voltooien van het gevlucht, dus het ophekken , schilderen , aanbrengen windborden etc.

   Daarnaast word op dit moment - zoals op laatste 2 foto's van de serie is te zien (6 / 7) - hard gewerkt aan het bedieningsmechanisme van de zelfzwichting

  • Naar boven
   - Augustus 2007 aanbrengen zelfzwichting -

   Na het steken van de roeden in april jl. is rond de zomer verder gewerkt aan het wiekenkruis. Zo zijn de (2) zeilen gearriveerd maar de aandacht ging vooral uit naar het aanbrengen van zelfzwichting op de binnenroede.
   Na het nodige (af)stelwerk kunne we inmiddels zeggen dat de zelfzwichting uitstekend werkt.
   De volgende zaken die op het restauratie-programma staan zijn het voltooien van het "gaande werk", waaronder het maken van een nieuw spoorwiel en maalstoelen en ook zal het dak van de aanbouw (de motorruimte) nog worden vervangen.

  • Naar boven
   - Oktober 2008 -   Zoals vermeld bij de "stand van zaken" is de restauratie op een "haar na gevild". De afgelopen tijd is vooral gewerkt aan het voltooien van het schilderwerk. een aantal onderdelen moesten nog helemaal worden aangepakt maar het grootste deel bestond uit het aanbrengen van een tweede laag waarvoor John de Jongh ditmaal (voor het eerst blijkbaar) een hoogwerker heeft ingezet. voorheen werd ook al het "hoge" schilderwerk vanaf de stelling met een lange(13m) ladder gedaan maar U kunt zich voorstellen wat dat betekent als je een metertje opzij moet of bijv. de verfkrabber laat vallen.
   Naast het schilderwerk wordt op dit moment ook nog gewerkt aan het vernieuwen van het dak van de "motorruimte" zoals we het aanbouwtje aan de achterkant van de molen noemen.
   Eerder gedurende het afgelopen jaar is vooral gewerkt aan het "gaande werk" maar ook aan allerlei andere zaken die nog niet voltooid waren.

  • Naar boven

  • Heropening van de molen.