Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)


Ingevolge de Algemene Verordening Gegevensbescherming, oftewel AVG, is de Stichting “De Oude Molen” , hierna te noemen stichting, verplicht aan te geven hoe zij met uw gegevens omgaat en voor welk doel zij deze gebruiken.

Donateurs:
De stichting vraagt aan de donateurs: Deze gegevens zijn nodig voor het opstellen en bijhouden van het donateurs bestand.
Genoemde gegevens worden niet voor andere doeleinden gebruikt en/of aan derden verstrekt.
  • Het bankrekeningnummer wordt niet gevraagd maar zal via de donatie wel bij de stichting bekend worden.
    Ook deze gegevens worden door de stichting niet aan derden verstrekt.
Vrijwilligers:
De stichting verstaat onder “vrijwilligers” iedereen die vrijwillig werkzaamheden verricht voor de stichting .
De stichting vraagt aan de vrijwilliger:
  • Naam, tussenvoegsel en voornaam;
  • Adres;
  • Postcode;
  • Woonplaats;
  • Telefoonnummer;
  • E-mail-adres.
Alleen de gegevens die nodig zijn, voor de onderlinge communicatie, worden aan de overige vrijwilligers verstrekt.
De gegevens en andere gegevens zoals adres ed worden alleen in overleg met de betrokken vrijwilliger verstrekt aan externe. ( evenementen organisaties ed).

Beveiliging:
Wij als stichting hebben de persoonsgegevens altijd opgeslagen achter de beveiliging van minimaal een gebruikersnaam en een wachtwoord.
Bij de stichting hebben alleen geautoriseerde personen toegang tot de persoons-gegevens.
Wij als stichting hebben 2 personen, de secretaris en de voorzitter, geautoriseerd om de persoonsgegevens van de organisatie in te zien en te verwerken indien dit nodig is voor de uitoefening van hun functie.

Inzage in gegevens:
De donateurs / vrijwilligers kunnen altijd inzage vragen en krijgen in de gegevens, die de stichting van hen geregistreerd heeft staan.

Dit kan door een e-mail te sturen aan het bestuur van de Stichting “De Oude Molen”
mail@stichtingdeoudemolen.nl OF
schriftelijk naar:
Stichting De oude molen
Oudemolensedijk 16 4793 TH Oudemolen (NB)

Ook heeft de donateur / vrijwilliger het recht om fouten in de gegevens te laten corrigeren of te laten wissen.
Wij als stichting verklaren dat wij alle persoonsgegevens vernietigen als de overeenkomst op grond waarvan ze verkregen zijn verlopen is of de toestemming is ingetrokken.

Het bestuur.