ANBI - gegevens

  Als ANBI (Algemeen Nut Beoogde Instelling) zijn wij verplicht onderstaande gegevens op onze website openbaar te maken:

  Naam:

  Stichting "De Oude Molen"

  RSIN nummer:809052374

  KvK nummer:20098212


  Contactgegevens:

  Stichting De oude molen   Oudemolensedijk 16   4793 TH Oudemolen (NB)

  mail@stichtingdeoudemolen.nl


  Bestuursleden:
  Rob v.d Sloot.
  Rene van Wendel de Joode.
  Martin Snel.
  Marijn Kaufman
  Theo Noordzij

  Beleidsplan Stichting De Oude Molen.

  Stichting De Oude molen is opgericht ten behoeve van de restauratie en in stand houding van de korenmolen in Oude Molen, gemeente Moerdijk.
  Het bestuur hanteert het volgende beleid:
  • Activiteiten in en rond de molen staan in dienst van:
   • Belangstellenden kennis laten nemen van de werking en het doel van de molen.
   • Deze kennis breed uit te dragen, bijvoorbeeld door:
    • ontvangst en rondleiding van individuele bezoekers, groepen en schoolklassen.
   • Fondsenwerving voor het onderhoud van de molen door:
    • de verkoop van het eigen product (meel producten),
    • het organiseren van activiteiten voor donateurs en anderen,
    • het op verzoek ontvangen van groepen, bijvoorbeeld verenigingen die de molen als groep willen bezoeken.
   • Er wordt uitsluitend gewerkt met vrijwilligers.
   • De vrijwillige molenaars mogen alleen met de molen werken indien zij in het bezit zijn van het erkende diploma vrijwillig molenaar.
   • Vrijwilligers kunnen, indien er kosten gemaakt zijn voor bijvoorbeeld autoritten, een onkostenvergoeding krijgen.
   • Indien vrijwilligers, met toestemming van het bestuur, goederen of middelen hebben aangeschaft en deze zelf hebben betaald, kunnen deze bij de penningmeester gedeclareerd worden door middel van het overleggen van de rekening.
   • Gespecialiseerde bedrijven worden ingehuurd indien er specifieke werkzaamheden aan de molen verricht moeten worden, bijvoorbeeld molenmakerswerk, schilderwerk op hoogte, onderhoud aan elektrische installatie en bliksembeveiliging, ongediertebestrijding (houtworm, boktor, etc.) en dergelijke.
   • Het bestuur zal alles in het werk stellen om in aanmerking te komen voor subsidies voor onderhoud (voor zover bestaand), om op die manier de doelstelling te kunnen garanderen.
   • Het bestuur vergadert minimaal een keer per jaar.
   • Het bestuur ziet toe op de veiligheid in de molen voor de vrijwillige molenaars en de bezoekers.
   • Het bestuur ziet erop toe dat de molen verzekerd is.
   • Er wordt conform de regelgeving voor de ANBI openheid van financiŽn en activiteiten gegeven. Dit wordt op de website gepubliceerd.