AKTIVITEITEN   2015
Waar de "stichting de Oude Molen " haar medewerking aan heeft verleend.

  • Appelplukdag: 26-09-2015
   Bij streekwinkel Roks, werd door de vrijwilligsters op de appelplukdag een stand bezet voor de verkoop van onze proukten.
  • Kunst- en Cultuurroute 12-13 en 19-20 september 2015
   Beide weekenden 12/13 en 19/20 september werden heel goed bezocht.
   Door de dames werden wederom pannenkoeken gebakken en door de molenaars werden de rondleidingen door de molen verzorgd.
   Al met al beide weekenden zeer geslaagd.
  • Jaarlijkse oogstfeestmarkt Langeweg
   Op zondag 13 september 2015 vond het jaarlijke oogstfeestmarkt plaats aan de Kloosterlaan 6 te Langeweg.
   Ook dit jaar was de "Oude Molen" weer vertegenwoordigd door de dames en was het een succes.
  • zondag 6 september 2015 Hartelijk Halderberge.
   Regionale Streekproductenmarkt Halderberge te Oudenbosch.
   Hier werden allerlei streekproducten verkocht met de bedoeling aan deze producten meer bekendheid te geven.
   Ondanks het weer toch nog een, voor ons, geslaagde middag geworden.
  • zaterdag 29 augustus Braderie te Fijnaart.
   Op de braderie kon het gewicht van graan in een glazenfles worden geraden. Het geheel woog 8385 gram.
   Het dichtsbij was Annemarie de Ruiter met 8400 gram.
   Een zeer goede 2e Petra van Gend met 8500 gram
  • Donderdag 23-7 rondleiding.
   Ook buiten de opening tijden om kunt u altijd voor groepen een afspraak maken met 1 van de molenaars, zoals vandaag.
   Er stond gelukkig nog een beetje wind zodat er nog gemalen en gebuild kon worden.
   De mensen vonden het zeer leuk en interessant.
  • Vrijdag 10 juli werd door de jeugdbrandweer Fijnaart geoefend.
   Voor de 1e ploeg was een oefening uitgezet met brand op de "luizolder" ( 4e verdieping van de molen ).
   Tevens zat de molenaar nog vast in de kap ( 5e verdieping ).
   Voor de 2e ploeg was een oefening uitgezet met brand op de graanzolder ( 1e verdieping ). Stofzuiger in brand.
   En op de begane grond stond de meterkast in brand.
  • Zaterdag 27 en zondag 28 juni de "Ruigenhilfair".
   Tijdens de "Ruigenhilfair" werden door de dames van de stichting "Oude Molen" onze produkten gepromoot en verkocht.
   Op beide dagen mocht over het weer niet worden geklaagd en was het er gezellig druk.
   Ook de molen was beide dagen geopend.
  • Vrijdag 26 juni bezoek van een klas van de CBS "Het Bastion".
   's-Middags is een groep van 29 kinderen van de Christelijke Basisschool "het Bastion" uit Klundert te gast geweest op de molen.
   In 3 groepen werden zij door de molenaars rondgeleid en was het een leerzame middag.
  • zaterdag 20 juni was de jaarlijkse donateursdag.
   Op de jaarlijkse donateursdag worden de donateurs van "de stichting de Oude Molen" bedankt voor hun bijdrage aan het in stand houden van de molen.
   Tevens was er gelegenheid om zich op de hoogte te laten stellen van wat er gedaan wordt om de molen optimaal draaiende te houden.
   De molen werd voor deze dag helemaal opgetuigd.
   Omdat er in de middag regen werd voorspeld werd ook een grote tent opgezet.
   Bleek gelukkig niet nodig en was het gezellig druk.
  • Art Festival "The old Mill" 31 mei.
   Tijdens het Art Festival "The Old Mill" zijn er naar schatting, ondanks de harde wind en nu een dan wat regen ± 700 bezoekers geweest.
   Op de molen was het ook erg druk. Er zijn ± 110 bezoekers door de molenaars rondgeleid.
   Een zeer geslaagde dag.
  • Nationaal Molenweekend 9 en 10 mei.
   9 en 10 mei waren de nationale molendagen. Voor de 5e keer waren de zendamateurs van Veron afdeling 54 uit Etten-Leur te gast op de molen en verzorgde zij vanuit de molen diverse verbindingen.
   Zie ook hun facebookpagina
   Het volgende bericht staat op facebook:
   "Het molenweekend 2015 is weer voorbij, maar het was voor ons als team zendamateurs een geslaagd weekend.
   We hebben als team 500 radioverbindingen gemaakt en er zijn tot heden al meer dan 60 award aanvragen binnengekomen.
   Wij willen de molenaars en dames van De Oude Molen in Oudemolen bedanken voor hun gastvrijheid en natuurlijk smaakte de pannenkoeken heerlijk."
   Op de molen mochten wij op zaterdag 9 mei ± 90 personen en op zondag 10 mei ± 30 personen ontvangen en rondleiden.
   Al met al een geslaagd molen weekend.
  • 6 mei Aktie vereningingsweken Jumbo Fijnaart
   Namens de stichting werd door de voorzitter van de stichting "Oude Molen en zijn vrouw, Piet en Yvonne Groenewoud, bij Jumbo Gert Driessen, € 156,00 in ontvangst genomen.
   Die waren tijdens de verenigingsweken door de klanten van Jumbo Gert Driessen gespaard.
   Iedereen die hieraan heeft bijgedrage namens de stichting hartelijk dank.
  • 27 maart Nationale pannenkoeken dag 2015.
   Op de nationale pannenkoekendag was de molen speciaal geopend voor de kindercentra "de Roef" uit Fijnaart.
   Melk, eieren en zelf gemalen meel van de molenaar: roeren, bakken en smullen maar!!!
   Na al het lekkers mocht iedereen in de molen klimmen om te zien hoe nu pannenkoeken meel wordt gemaakt.
   Molenaar Martin lag alles uit!!! Het was een super middag!!!
  • 22 maart West-Brabantse molendag.
   Zondag 22 maart werd de 24ste Westbrabantse Molendag gehouden.
   Die dag mochten wij op de molen ± 150 bezoekers ontvangen en rondleiden.
  • 14 maart Voorjaarsmarkt 's-Gravendeel.
   Tijdens de voorjaarsmarkt, in het dienstencentrum Weegje te 's-Gravendeel, die was georganiseerd door de Stichting Vrienden van ImmanuŽl, werden door de dames van de stichting "Oude Molen" onze produkten aangeprezen en verkocht.