ANBI - gegevens


  Als ANBI (Algemeen Nut Beoogde Instelling) zijn wij verplicht onderstaande gegevens op onze website openbaar te maken:

  Naam:

  Stichting "De Oude Molen"

  RSIN nummer:

  809052374

  Contactgegevens:

  Stichting De oude molen   Oudemolensedijk 16   4793 TH Oudemolen (NB)

  mail@stichtingdeoudemolen.nl


  Bestuurssamenstelling:
  Voorzitter
P. Groenewoud.
  Secretaris
R. van der Sloot.
  Penningmeester
R. van Wendel de Joode.
  Bestuurslid
A. de Vos.
  Bestuurslid
M. Snel.

  Beleidsplan Stichting De Oude Molen.

  Stichting De Oude molen is opgericht ten behoeve van de restauratie en in stand houding van de korenmolen in Oude Molen, gemeente Moerdijk.
  Het bestuur hanteert het volgende beleid:
  • Activiteiten in en rond de molen staan in dienst van:
   • Belangstellenden kennis laten nemen van de werking en het doel van de molen.
   • Deze kennis breed uit te dragen, bijvoorbeeld door:
    • ontvangst en rondleiding van individuele bezoekers, groepen en schoolklassen.
   • Fondsenwerving voor het onderhoud van de molen door:
    • de verkoop van het eigen product (meel producten),
    • het organiseren van activiteiten voor donateurs en anderen,
    • het op verzoek ontvangen van groepen, bijvoorbeeld verenigingen die de molen als groep willen bezoeken.
   • Er wordt uitsluitend gewerkt met vrijwilligers.
   • De vrijwillige molenaars mogen alleen met de molen werken indien zij in het bezit zijn van het erkende diploma vrijwillig molenaar.
   • Vrijwilligers kunnen, indien er kosten gemaakt zijn voor bijvoorbeeld autoritten, een onkostenvergoeding krijgen.
   • Indien vrijwilligers, met toestemming van het bestuur, goederen of middelen hebben aangeschaft en deze zelf hebben betaald, kunnen deze bij de penningmeester gedeclareerd worden door middel van het overleggen van de rekening.
   • Gespecialiseerde bedrijven worden ingehuurd indien er specifieke werkzaamheden aan de molen verricht moeten worden, bijvoorbeeld molenmakerswerk, schilderwerk op hoogte, onderhoud aan elektrische installatie en bliksembeveiliging, ongediertebestrijding (houtworm, boktor, etc.) en dergelijke.
   • Het bestuur zal alles in het werk stellen om in aanmerking te komen voor subsidies voor onderhoud (voor zover bestaand), om op die manier de doelstelling te kunnen garanderen.
   • Het bestuur vergadert minimaal een keer per jaar.
   • Het bestuur ziet toe op de veiligheid in de molen voor de vrijwillige molenaars en de bezoekers.
   • Het bestuur ziet erop toe dat de molen verzekerd is.
   • Er wordt conform de regelgeving voor de ANBI openheid van financiŽn en activiteiten gegeven. Dit wordt op de website gepubliceerd.


   Beloningsbeleid:

   Geen (uitsluitend vrijwilligers)

   Doelstelling:

   Het verkrijgen en in stand houden en herstellen van beschermde monumenten als bedoeld in de monumentenwet 1988, meer speciaal het verkrijgen en in stand houden en herstellen van molens en daarbij behorende molenhuizen en verdere opstallen en aanhorigheden die geheel of gedeeltelijk zijn aangemerkt als beschermd monument als bedoeld in de Monumentenwet en daaronder begrepen de te Oude Molen, gemeente Moerdijk gelegen molen, en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

   Uitgeoefende activiteiten 2016:

   De molen is iedere woensdag en zaterdag open geweest voor publiek.

   Diverse markten en festivals oa.:
   • Zondag 20 maart onze medewerking verleent aan de de 25e Brabantse Molendag.
   • Zaterdag 9 april onze medewerking verleent aan de lentemarkt 's-Gravendeel
   • Zaterdag 23 april onze medewerking verleent aan de bloesemmarkt bij Streekwinkel Roks.
   • Zaterdag 14 en Zondag 15 mei in samenwerking met de zendamateurs van VERON afdeling 54.
    het molenweekend verzorgd.
   • Vrijdag 27 mei onze medewerking verleend aan een verjaardagsfeestje.
   • Zaterdag 28 mei werd er door de Bridge Club Willemstad de jaarlijkse fietsdrive georganiseerd.
    De Oude Molen was een van de gastlokaties waar werd gespeeld.
   • Zondag 29 mei voor de 6e keer de "ART FESTIVAL THE OLD MILL" in Oudemolen gehouden.
   • Zaterdag 18 juni waren wij "rustplaats"/"stempelpost" voor de 54e Suikerstad Mars en de
    23e Suikerstad Tour een wandel- en fietsevenement georganiseerd door "suikerstad-sportief" Dinteloord.
   • Zaterdag en zondag 25 en 26 junibij de Prullenkast, de Ruigenhilfair.
   • Zondag 24 juli kersenmarkt van de Zuylenhoeve.
   • Dinsdagavond 26 juli, was de molen opgenomen in de 1ste etappe van de fiets driedaagse van Dinteloord.
    Die voor de 20 ste keer was uitgezet door vollyalvereniging VoVerDi uit Dinteloord.
   • Zondag 27 augustus weer gestaan op de braderie als afsluiting van de "Fendertse week"
   • Zaterdag 10 en zondag 11 septemberKunst- en cultuurweekend
    Kunstenars Connie van der Pol was beide weekenden te gast.
    Op 11 september was Atletiek Vereniging Standaarbuiten (AVS90) te gast (Stempelpost / rustplaats wandeltocht)
   • Zondag 27 november WINTER FAIR in Oud-Gastel
   • Vrijdag 9 december onze medewerking verleent aan de kerstmarkt te Fijnaart.

   • Bezoek gehad van een klas van een Christelijke Basisschool "Het Bastion" uit Klundert.
   • Door 2 dames werden voor een door hun uit te voeren project foto's gemaakt van en in de molen.
   • op 1 juli is er een huwelijks reportage gemaakt op de molen.
   • In 2016 hebben we 965 bezoekers mogen ontvangen.


   FinanciŽle verantwoording:

   • Het financieel jaarverslag 2016 vindt U HIER